Disclaimer

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Anty Foundation geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.
De Anty Foundation is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.
Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Anty Foundation is verboden.